NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders XoC - J No. t& van de der op dag, den Zc'-£192^/. Tegenwoordig de heeren: ÉzG„. /&/J SecretarisC^f Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den Z 3 1/9 ZJ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers k.Sjftot en met .W7/),... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig T De Secretaris, De Burgemeester, <r2^&uZi..

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 248