BESLISSING. 1r r? yU'.- jrjy //z //z^ J V 3 -^/ j Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. <^4i-z--As-t^«^sr a^ifce, £*x~e tSc^c esz-m »WV VW* £- -_ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 250