NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST JÊ?. c2^..i No. Ifl van de der op dag, den 192 Tegenwoordig de heeren: CJSHg&u Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den Xk iCL^ruXzA9..JjL^. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en i^iede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ...y.ü1/.tot en met SO van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 262