r^y BESLISSING. "i t i y igr. O^ijLJiic^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. fasz^>- (^A^tC^e Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 264