T "7 Gr- *7 7 BESLISSING. V7*z^,7-"• '--" 7^ 72^9 rJ?y, J^é. J*zJs<7ïf. 7r 7^i, 77^- df vx v_yfr soh. 71 'btv ■4=*- tzzzsó? GLGG Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -a AV -/^3 ,V^( 's"^i- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1^ «t^rCtt-Cvi^ t-^i, (/J^IAulaXas*-^ 3IV AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 26