NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders V No. van de der dag, den 192^?. Tegenwoordig de heeren: r.. rr^ Secretaris Afwezig de heerJ..Q De notulen van de vergadering van den CL^islZjO. .11.\9Zj worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- A deelingen, vermeld onder de volgnummers £~0 X, tot en met S'/X van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 274