m -'/y'G bsj. -3 for BESLISSING. - v> 'tja. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ssfc-c*. Jtf. ''e? ..V/.- (VeS^aS^ -^cs-zn <£2e^ -*£<<i-z Se. -Ê^<ï3~cP. -Z^c ie -e#-sa- <£<Zk**C «- f^s' .süiie- -tie-.-K-*.e«^*j, t°Z&z Sp^Zc? -&<£z^ (7^7 -gï-zrzr-* ék U^zs-tv^s» -^«S. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. E (X^jljuAe-K^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 276