NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 31. van de der dag, den op Tegenwoordig de heeren: 192^. Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den X worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met SS/.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 284