feL, 1^<3— ^/V" Ui BESLISSING. ;9 S! n/ S S J o^jjdxtLwf^ JL. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. "ZS ■^u^Ac /SS t /tZts* Ï'S S'sS, ,ïs S*s- s S f 'STW' /'S?* z '- <4ü-+ -& W -NZV - c l* f'S' it^rf' v -tZs- ~s*r* s*~* *-s-i- - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. S - J-?J r z AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 286