B E S L I S S I N G. l)jU- 6*r. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 1 'Z'ol*. |j S ST-SV^S ■r' «;A '\SZs*-*< /<?3 f, srf3~ - 333?. <2~2) *étstnl 3<^«r» <1^^>2— - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. tu^che^Cwt^ AANMERKINGEN. ^z a o fl/^£(_£xX-1/Vt_^_ <V-fcGe-eGt*^ b4 5.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 288