7 "77 <y- e e cn "o 55 54. rs BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. y ^ys*yy^7 ;;5 1/ y7 y 1 k7 y (^^tP. 7c+ (U 3 C Dagteekening en volgnummer. £-7c .*-. /'iS KORTE INHOUD. rt3 7 ■^c^t y^y^'^22*. -^o y^r <^Zï ^2fc-* <sv {Z2&. •^^^z~e*4^+*y* S? s&hr ~€yc^*z^£

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 29