~y Ac BESLISSING. /.(L -1 Af r v/lr Ui. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^z. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. <01

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 302