Ir BESLISSING. \SV' />54. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^•Zré^'zi t^r c T>7 z2*Zc Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. c/ AANMERKINGEN. /ï/sz. l^ cJjcLtJLl^X^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 304