r 7 7 Ir" s y- 7 BESLISSING. "2 7 - ^7 4 c.'-fiA^, ^5^ .-f<'. -« ^jy g- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. y ^z^c~£.~yZ-^e. y^-^7 I <%^2T <3^^ ^^i£2«-» /- /vr 7^"_ AeA Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. L (tG-eXn^h V^L" 5~ 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 306