BESLISSING. Al iyi. 19 v/i/' lllL 1^ C - Civc. si^ .jZ£-C I-*t "fcV-' "fcc*. TT-^-.. - ^G"-^<i- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. >*v, Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. CL^öijuJtyVX^f AANMERKINGEN. Z'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 308