\^M W BESLISSING. -• <'"T ■^Z> v/ t/ JK) 3 j^ **t\. 6'j'VC'uX cuu. •w^X, |A Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -éZ+~t. i. Vf/z^. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1^ cczfcCe-tLnA^ «A^ ^c^L±*-S" j P* cCc^Xia^ Ci^K- iVmX^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 30