M 'y vvV BESLISSING. r*? v/ln SM). (i b r. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. t^rWl Z zü^T. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1^ tvj djteXvn^ 6-^cEuXm^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 310