NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoAH van de der dag, den I92y. Tegenwoordig de heerentV Secretaris Afwezig de heer Z De notulen van de vergadering van den i, 19Z^ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ,.£./uf..tot en met ~IL van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, r^r.&g-c /y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 314