sr- X =4* r7ü- X ix e Sb i'lx. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. X TX ,X^.é^>x -XjXX'X' X*X X /X'X X-X <y S 3 C o> "o Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. <Z&Zr? t^sS=« Si X X Xi. c é^Z*7zrz <s§^.vx^/7 j? f <iil^ 4a4-i. ïXfcsX -X*jg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 315