viVhvt. BESLISSING. 7|^ >x^z L2 aJcUct^ ^XV. U)l ^L. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. X^-. Zil-Z- AViTo &Or t£«X Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 324