NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No3.£ van de der op J.insdag, den 2-8Mei192 9. Tegenwoordig de heerenDr....... d.0eketil'3ur;5e:a.o e .01 c r A.,51ncL.endij.k....eriL..J...C.»Kaanders..»./et-iouders. Secretaris JGABa t engurs Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den 11 t, (ju. 19/ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met Jl/.lT.. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 326