e a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gem.politie, hof. Dir. Openbare /erken. Ld L. J.de Goede Izn, Soesterberg. U«|, Voorzitter 24 Hei'29 IT0.37/H 21 Hei'29 Ho.I31/IO Mrt'29 b(r^. Ged.Staten. Utrecht Dir. Openbare /erken. '14) idera. 24 Hei'29 KORTE INHOUD. zenden een proces-verbaal voorjaars wegen- schouw. 21 Hei'29 3e Afd. no.1081/ 990. 24 Mei'29 Ho.101/8 geeft nadere motiveering omtrent afmeting, rioleering Hieuweweg doet een voorstel tot ruiling van grond toebehoorende aan de Gemeente tegenover zijn huis aan de Rademakerstraat 25a. stelt voor de voordracht inzake beroep schrift C.J. van Oosten tegen besluit B.en V. weigeren ks art. 14 der bouwverordening den Raad zonder meer opnieuw voor te leg gen. vragen nadere inlichtingen omtrent begroo- tingswijziging 1929 t.w. aanleg wegen bij perceel Arnhemsche /aterl. Hij. brengt advies uit naar aanleiding van het verzoek van het R.K. Schoolbestuur te Soesterberg om crediet voor aanbouw van een schoollokaal. adviseert tot aanleg en verharding van den Verl.Schoolweg (gedeeltelijk).Hosten f 5000,- CJ S C CC )bli. 6 3- Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 331