I s e "o L UT. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Dir. Opeiib.. 'Verken. Utree it. ITuts Departement Soest. idem. Voorzitter. 23 Mei'29 27 Mei'29 KORTE INHOUD. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning,vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. doet het verzoek met haar een overeen komst te sluiten inzake het leggen van een ondergrondschen hoogspanningskabel vanuit' de Soesterbergschestraat door den Heideweg naar de Bosstraat en behoeve n het pompstation der Arnhemsche /aterlei- ding Mij verzoekt gebruik te mogen maken van het wandelbosch aan de Soesterbergsche^4"1" at voor het houden v^n een lentefeest der kinderclubs vraagt vrijdom van belasting Publieke Vermakelijkheden bij gelegenheid van 'iet te houden lentefeest. stelt voor den Raad ie" voordracht aan te bieden voor de benoeming van een onderwijl zeres mi de o.l. school te Soesterl &J 3 C 03 11 3 H. .-3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 333