■pr. BESLISSING. _oten wordt tot vederopzeggens toe ifwijking van het verzoek vanaf 1 Juni van de 3t.Vincentiusvereeniging tellen. ,loten wordt het schoolbestuur te f.itigen tot openbare aanbesteding van en bou"v .n een schoollokaal onder •oor" arde dat de gunning zal plaats ebben in overleg met B. en 7. Loten rordt f JG,- Ie vergoeden. aan schrijfloonen t besloten. (pr- directeur zal worden uitgenoodig: 0 'inslag 11 Juni a.s. tusschen 2- 6 6H lO60.3?3»^j j 63? Ü6 6 Clli Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 346