BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. De Voorzitter Directeur 0.7. 31 Kei '29 Ho.37/13 stelt aan de orde de voordracht n den Raad betreffende de vaststelling van het vermenigvuldigings.cijfer voor de heffing van de Inkomstenbelasting dienst 1929 - I93O. Uit de voordracht "blijkt dat de factor "hep ald kan worden evenals vori jaren op 1,9 zendt rapporten "betreffende het onderzoei van de door de gemeente "betrokken "benzine. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 347