NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders v -/ No4... van de der op Donderdag, den 17 Januari1929 Tegenwoordig de heerenGD.eketb,Burgemeester... A...ïïn.d.endij.iv:.....en... A.,.j..«.c.AJ;to..ender.s.>....we.tlio.uder.a.... SecretarisG ...A..Ha tenourg.. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den *-«.*<« ig19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ...j' tot en met 0..fvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 34