f NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No3 van de der op Maan dag, den 10 Juni192 9 des avonds 7J2 uur. Tegenwoordig de heeren: Mr,G»Deketh, Burgemeester. A «Endend i j k .en... A* J C.Ko end erawethouders SecretarisJ« <3 A Bat eriburg Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den h... worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met AfJj.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 350