a. u a a J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. (j Aanduiding van den afzender. üe Voorzitter idem. Bestuur der Eng endaa1scho o1 Mei* 29- éo. H.Kleija. Pijnenburgerl. Soest» 3 Juni*29 B.Ritmeester. 20 Mei*29 Soesterb.str.32 Soest. Be Voorzitter /16: K»K.Schoolbest. Soest. St.Petrus en Paulus. 15 Apr.'29 deelt mede,dat hij in Terband met zijne verantwoordelijkheid met betrekking $ot de bescherming en de veiligheid van per sonen en goederen den Raad het voorstel zou willen doen de noodige gelden beschik baar te stellen voor uitbreiding politie en het bouwen van een politiewoning nabij Soestduinen nu de Raad besloten heeft in die omgeving het woonwagenkamp te plaatsen. doet het voorstel op den dag der stemming voor de Tweede Kamer 3 Juli a.s. de openbare scholen te sluiten» verzoekt de noodige gelden beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van eenige leermiddelen wegens toename van het aan tal leerlingen» bericht niet te kunnen bijdragen in de kosten van verpleging van zijn zoon Wil lem in het Krankzinnigengesticht. verzoekt eene bijdrage op de kosten van verpleging van zijn dochter Aaltje Lena, lijdende aan vallende ziekte. stelt aan de orde de verordening voor het heffen van keurloonen enz. verzoekt gelden beschikbaar te stellen voor vervanging van eene neutrale methode voor de Pransche Taal door een R.K. en wel op grond van art.72 der L.O.wet. De beide „aar ind' hand met Raad dit zij meen' werking met de f: Zij gevei voorloop en mocht van de v mijdelij] der word' De Voorz: fordt bei Besloten viseeren (.Besloten van de G< Besloten meentewe. bijgedra, I.H. Gem 1/3 zuil Be ontwe tafel wo goedgeke geboden de bepal voor hui hoogd. Besloten de medew <y 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 353