'/J- a a hjS. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur O.W. Wethouder Onder wijs. biedt ter behandeling aan eenige verzoe- |j)e vergun ken om bouwvergunning, vergezeld van de liromstig hi noodige teekeningen en adviezen. Ilage gevoi I2/32. adviseert den Raad in verband met een in-1 gekomen verzoek voor te stellen in prin cipe te besluiten tot den bouw van een openbare U.L.O.school fordt bes] u 3 c O! "0 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. Jr -•••'•s,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 359