Lp*. <?0. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. /£U.'^3^* ^jYy/o^i ~^f,*- 'cz^:<r f rt- .S^^> X L_Zr /4&c^ 6 S 3 C CT> "O Dagteekening en volgnummer. jr KORTE INHOUD. SZsïli ^xZf t*—s»- Z f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 363