BESLISSING. w 1/ cLc<JU^-^j l/1^ l>jH. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Z^Z* Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. iS -?*■ - 2 3 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 366