f BESLISSING. )e afrekening wordt goedgekeurd, langezien het college de gunning van den rerbouw heeft voorbehouden, wordt beslo- |ten het resultaat van d_e aanbesteding if te wachten. Fordt besloten» siotificatie. Zal aan den Raad worden medegedeeld» Besloten wordt alsnog hieraan de goed keuring te hechten. Hordt besloten. ■besloten wordt te berichten dat den F°nd met genoegen zal worden ontvangen, ^atrent uitvoering van het plan wordt tan. den Secretaris en den waarn. Secretar een voorstel gevraagd. is 1 i J vj j ^3 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. J 'j *4 3 T AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 376