BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Directeur wan den Keurings dienst Soest. Voorzitter Kamer van Koop handel. Amersfoort. Gem.Ontvanger adviseert tot verkoop van eenige inventa- ris der noodslachtplaats aan de N.V. Centrale Slachtplaats, en wel voor een bedrag van f 225» stelt voor den Raad een besluit aan te bieden tot belegging van gelden wegens uitloting van obligatien bericht dat het vervaardigen van een film voor het district in de bijdrage van de Gemeente zal vorderen van 2 tot 3 cent per inwoner. zendt maandstaat per 15 Juni. Psych.Paedago- gische Polikli niek te Utrecht, U.V. Bataafsche import Mij. s-Gravenhage Voorzitter Comité van Actie Vervuiling Lun- tersche Beek. Amersfoort. vraagt subsidie uit de Gemeentekas. vraagt ergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten van een benzine-instal- latie perceel Beukenlaan 30, Sectie G. 2Ó21. stelt voor te besluiten de beslissing op het verzoek ÏÏ.V. Centrale Slachtplaats tot bekomen eener Hinderwetsvergunning te verdagen. doet het voorstel van gemeentewege eene bijdrage te willen verleenen in de kosten van gevoerde actie tegen de vervuiling van de Luntersche Beek. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 377