NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders (3 No. VQ, van de der op dag, den X I Tegenwoordig de heeren: j2^.. <<Tb T^Co-fcf-Hv ,«Lx^3.jt^w^L-w oLt^xv Secretarise<2^. Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den \J J/.... 19, worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukkefi en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 382