12 ad -TT 11 »wf "3 d BESLISSING. *Cd I ;C I ir$ M 'UJcU L$9. ÊLj" a^i -? js-j 1 JK, l" (xJcLjuL Li LI). Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. LM .X*^ It-n-Vt l I Ü*£T4-| ïnrv ck^irw cL^ °^S ✓UrVV^ fct-c sO-V\aXujlJL ^Cc ttu o(_a. 0C0 4vu<. ir(woi ll^-Lt^r jlAA*Aa. s, el_VT 1 xxT t_ Sbxxz cT^'B <rt--dT ^C>j4-0-bvH-s, (Kju ju*** Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. N- öL^cCt^-G^w /T-^-i ^xZlT

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 384