J^t/ BESLISSING. V XH ^1 4 y5"i~. -/W V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ol\I j c/v.oUC '"i ^0 cX<nr{ y I /UnA.ct4 (X-*. >^v<a l t a^uS /tZ Jsj-tJL.cA^ cLk sywt+d.I H oC-<-v. /\^+-<-du. ■Vv ^urwtl^ J -_ Xi*»-<, d C'iAvt iWV^ I virv<) i AaJULC*-^ I >C^ 1/Z-v^XaT JU, C^C<. -O-i-t/A. «3^WucA^t Oti^éX>h- 35.- li yv*X^T~ ^>-£--o -Ew-v tAj CO^v y1 -<^Wv«c^- Aanduiding van het dossier waarin het stuk ot de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. IA l'' Cc<^ C(_tcXt^^ iXf- 3 5\P/p£ X c/<" lü4. v-/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 386