7 T I <r 7E 7 iaou U^X- <3 a a c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KT /Cs E T$. .TU 1*3 'k>. <ytA. (3j il. 3 L. l£' l^j^u.' U]W|. ^Lt/T w CT> Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. LH cL-C -c-uo cLc-v. «L-trW Cl- - -"^v—3 -Wv—X ^CA—*^5 cA^Li^ *"**"*""5 ^-L- ""ft- pCtX-v - cCZw^ -l/"x-*£—s O—O—, <-4. - T-^tA. A^vD -c (X C<r*^t Ib -AX-cC^t7" ét_S^\JLSl~ /^Wvc-c-^t" - |_-^C» j2/t-</-trVVvS cK*AJ-*/\ oJt-*~ ~^-Aj £-<) C£*. Tc/£y 4/-V-^c^t-<^/T ry-f -^\-*sX~ e\ {^„jï^wU. /i-f/Ht*. cX-Aj (x tunr*j f U, £c.cC— .lilii 11 (t x VPVU -£/Vd -Vw/Ca- j^f^c O-*-* cjL«-o 'V^aICo cCi. -W£, C^Ccc*^ Aa-c^ fl/VC lAfe^X^ CU^A. u-n~ LA 1—1 •^-5 —Co -£^C—T l—C—L—t~L. 1^/-^ /G -1/^t-sTwTf^i C^>S7 'V-Oj lA> x i/L-£>-«/6i/T" sAr-x/X. i^UM. C-o-C-€x. C/i-<„ 'OA-*^ *£usC~ 'Qj-^jL^s. C^fc-a -Ava <«-A- c-^/T /vttvT cC^/Ê^/C^r-iFX-t. VK. cX-^w-a-a—A, C^5 'V-C/V^i^ cCT eLcX^-^ -N CL(i^x*^. 'lAoKnrtCc.^ a 1 I iMu "i A^v-voA» Jt^ys\ -xrya -wv \awm-v -v ia-^ w •- v JtI lAf '^x<rvvt -^_ c«iA-Xo -<^L-t-v<^<-* ^iA^v cLat-v^ jlx^J\ -<ry» -v-<^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 387