A ~c\ BESLISSING. v«n. <*- <Xsir-iut^9 ytt U^vvvt. ^b^L^Cv, typ i" 7 //7j .0' A*x~ 7a-t. i =r M/" y/3. 7~ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. c-£~ V^A^-^-C-C- X\ /V» AT-u^ UJi C^sA-tr-iA. t^CA "Vvc X(J^V^ tX/^C £UvXxa Jls^C4J-CL>*~^ C«^ /L*-^ e^üA u. s^Uo^i£. 4L^\ c. ca-€X<. C^ïc. «/(^fcA. oCo/C cAa_ e^r-€£ect^ "Vl-^-tC-É-*. {fV-OA&A-*^ /VM-< - £wJls/lt ^Vjt-(L^-4 cA-l^. yv&- e«-«R-o l*-, li-*-. ^f\^tM./vuaE<Ho <k~Q~o - -*>->. 'IK h^i A_e^ ''L^G^rOV»^" /V-trw -^-*■*7 1 5~~0 jj'^'^'V /to «CEE-I^f^-S fct_c_ CV*-*. ^GtX^^O^lC^E-E^ 'VXVW^17 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 0~-^cG*JU-^-e^J 1^ l*^cGlJL/t<-E~j eV f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 388