VI <r 1 rt- r> V Cï" Ji ^4 ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 31. ^3b»lo ^L3 At>X X. ^^Lj. if^lth- ^yi dtsvi^jtu^A M-t/i -^L^yr cUnj T/XuLti^ ttx. <1 ~iè=y-y>. UfbJ}<(. d^Vl-^ /W-, <wT O-^Aj V tU^. Ci\-V-v1^Trfc-v tA^«- -/f'Xc >-1^ /{rvi /"u»-6-v *-w cc*. cX^-c^ X)'t^-C c4^\ <y S S 3 C U> Dagteekening en volgnummer. ASUL CL^C, 3^ V/UVC G-ZL-Cc^x. CHX- tvkX, A/v*. Xtfïvx/L^ cJ I l <\A/\A^ u I U-Vt\. KORTE INHOUD. et-vnz» -Cé-v/T 'V-i'V-l. <P^v cX-t^ a~cS J cn^ 't^v^ 'V-c^ Jlo xzi—/v*-«c^ C-Cca W' t-c Xt *<"'a") (Xt 5^ c\yt^v\ c*-~S) CZ^l-X Cc VTLeocc^/t /Ltcco/iM-txc^vc—-J fct<_ ««-^o --t^ cXjt-^Ci-y/C l--v\ /U. ttc -x-c^C yW, 'VT^ €*-«_ v-6j cX-c ccc^tcX^U-^ -'JrétC-CXjC, --XXA-C^Z^-*- cLsV-xf\ C/^"<v7 'x^- (/tt/c<l aX<t>0 J| L UXfJ l^j U/v«- AvA(LU We~Cs. 4VW»*;t <XC"3 cX_*_*. I CXj ^V-IZ3 JLi^A- s\~\r\. -V-<^ <X^A oCt-v. '^Lj'b^trwcwi**-». V^j c«_cX_X-ax^ a^hjts^s» ^-v^c-^-TC X/1 'M -VW">- ^C> -C/X-cc-</~ A/-t*^ *^7 cX^cc^^hX, ^t^nrtrv^uzfl^uc^ «CC^ cAx^, ^"U^t^^jUuc^cX-C f ^v-1^ 1/-^ cc^H du^ rxS^w^w^ ^"^*1 Tf.'^ECy. IUt>-C.fr-vu<l«.-w<-«j /V-Dtt. {X-tij -ir^t^u- ^-Oy XA cL^XmAj^JL. ^L^-trwJvw £^j v^T-vT ^caaTZ^- C^-<- 4tVT <Z-^cy3 ^^-cZt Af4*) -V-irVA. cX^ ^C-c-uc^v*/ a_-Sj cX-<_

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 389