NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de No der op LitlSdag, den 22- Januari192 g. Tegenwoordig de heeren: r.*„..G......D.eketh.-,Burgemeester w.e.tixo.ud.ex.. SecretarisBat-e-nhurg-. Afwezig de heei.--w-Tv-C-a-Koe-H-Ter-aïïietïrönKisge'VXiTgv De notulen van de vergadering van den JY a. 192 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worcfën de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .02..tot en met ..jfavan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, - '°C~

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 38