">^7 ,-e 'A ■*■*-£.I ^(X|, tj _*rwGL|j- BESLISSING. /U. -£a"3 cid.. uj U^u. cWW- "jXSsbo s 7//-i \Af CxC dj. A. kw^4 /C Ax. ,-f.» I cuulw-I l'l JC-Kj "A«^ &_0>"Uj ClJL^a^. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. /(^|o-UwX <*-u<_ -iyWtn^X sÏÏojLSS ccM /'V-OA.Q t/tn-t AA-f-W. 4--1-» -T^ccX^a cc<_ ccX^.^1^ u, -^<xi ,/V*-^v^<r\A 'v*~^ ^,-*>> a/L^L C-^-Cx-o-v /O^0X-v«-^ ö'a*. C<j -x-«j cL~<fX>Isi-S l/§. -c-O'^-r^^u^-trv cC^~ cX»«_ ^vi c-v«^^</vv*Co /1«. O '/^-cv^-s> ^X&l. 'X^e^y. - - ^-\XX eUX^ AA-Os^ *\f<sJL I H \*/t{ l/R ^--t-tv^" ■"^LcT" ///^V4/V^T™ /V»-^ J cM tU. TZ <V4\JLe~c>%^ ^X-^ryy\^y 3(TO. c. ucLi^^ aa-^ cC*^ XfissX. i -t^y A^Tl -v--^ C^7 Aac/tta 1A-£-a - l xi_ytr-f^\,(A/\ (JU Ha cO*- AA*") -ATu, (Lu «Xe -vvW'tH/ ^-v-cX^s, \^-v cLc ïCO^Caj /v-b^ gAxCc*^ V-«j 6-y» Jt-^X öu-c*. %c/c^vX^ D^vcM^-lx <\c' l $2> j\<T is? a-^ t K, AAV\y/ ^t>-trxa "^- ^^-«rvAC^ öA>H-v. Ê/wfjn<^V -^A^ct-V-A-A -C^V-«-A-vO •<^Lxo x£r-0L^%~-+-^£ ^g^e^trr-ext^/S Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. e/ AANMERKINGEN. <^2- O ■"^r7 -is -' y A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 390