t/ NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoH.J van de der op Maan dag, den 24 Vuni192 9, des avonds 8 uur. Tegenwoordig de heeren: Mr.G.-Deket.h» -Burgemeester. AC «Koenders. en A...Endendi jls.wethouder3 Secretaris«J.G.A. Batenburg Afwezig de hee De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 396