F r p s a SP "3 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Directeur O.W, i. i>e Voorzitter Gem.Secretaris, 24 Mei*29 rapporteert in verband met de loonswijzi. ging per 1 Januari j.1» de in het rapport genoemde arbeiders recht hebben op een verhoogd loon over het tijdvak van 1 Janu ari tot 3° Maart tot bedragen in zijn schrijven genoemd. herinnert dat op voorstel van den Direc teur O.W. de gemeentearbeider A.Vos in aanmerking komt voor een verhoogd loon, en vraagt thans de beslissing van de verga dering. in behandeling komt het rapport van den Secretaris inzake aanstelling van een tij. delijke klerk-typiste aan de secretarie, en het nemen van enkele maatregelen ten aanzien van de bediening enz. van de tele foon. O D Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. X. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 399