BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. J.J. In 't Hout. Soesterberg. Jir. Openbare '/erken G emOntvang er Hederl. Thermo- Chemische Eabr. Amsterdam. Evangelisatie Commissie der Gereformeerde Kerk. Soest Hoofd le Afdeeling. 25 Jan'29 KORTE INHOUD. 10 Jan.29 vraagt ontheffing van het bepaalde bij art.14 onder b der bouwverordening wat betreft het inachtnemen van d e afatandeq resp. 4,50 M. en 2,7° K. der linker en rechter zijafscheiding van een te bouwen villa op het terrein sectie E .no»12l8, gelegen aan de A'mersfoortseh.estra.at te Soesterberg. biedt ter behandeling aan eenige verzoeke om bouwvergunning vergezeld van de noodi- ge teekeningen en adviezen. zendt maandstatenboek per 15 Januari j biedt alsnog gelegenheid tot aansluiting bij bovengenoemde Vennootschap voor de destructie van afgekeurd vee en vleesch. vraagt beschikking over het gymnastieklo kaal der school in de -^erkebuurt voor het verrichten van evangelisatie-arbeid,door middel van een teeken- en houtsnijcursus. verzoekt aanwijzing van lokalen, noodig voor het doen van Ijk en herijk van maten en gewichten te Soest en Soesterberg. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 39