u A 1 1 L- y b b. e i "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. fit £4. G.van 't Hoender dal. Soesterberg. G.Lieshout en G.J.v.Schalkwijk. Arnhemsche Water leiding Mij. Utrecht. Idem. bh. Directeur O.W, 13 Juni*29 28 Juni'29 25 Juni*29 25 Juni'29 26 Juni'29 78/46. A.D.v.Krieken. 24 Juni'29 Eigendomweg 98 j Soest» N.V.P.U.E.M. Utrecht, Voorzitter Idem. Idem. verzoekt ontheffing van het bepaalde bij art.39 der Alg. Politieverordening. stellen opnieuw de voorwaarden waaronder zij bereid zijn gronden af te staan ter verbreeding van den Talmalaan. bericht dat het bepaalde bij art.14 der concessie moet geacht worden in te gaan 1 Januari 1929» geeft een uitleg van het bepaalde in arti 9 der concessie met verzoek de accoord- bevinding te melden geeft een overzicht van de gemaakte koste verbonden geweest aan de Drinkwatervoor» ziening gedurende de vorstperiode, tot een bedrag van f I99O»- doet het verzoek een begin te maken tot verbetering van den Eigendomweg» zendt verslag over het jaar 1928. vraagt de beslissing van de vergadering of het ten aanzien van het verzoek van C.J.van Oosten alhier inzake ontheffing art»14 der Bouwverordening genomen be sluit in verband met het raadsbesluit v311 19 Juni I929 herzien moet worden. alsvoor ten aanzien verzoek C.v.d.Grift- alsvoor ten aanzien verzoek A,v.d.Broek» (J 3 C CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 405