y idering Tan het i •handsche de gem, zigen in van een t Toor laats in erdinand raadste-l nzake veil rsom haail toekoraenl| giro- e arm- weg 2 7 ormeld de gemeenj BESLISSING. De vergadering is van oordeel dat het gewer\scht is niet tot onderhandsche verpachting over te gaan en zeker niet voor het tijdstip waarop de thans loo- pende contracten zullen beëindigen. |Het adres zal aan den Raad worden mede- igedeeld. [Overeenkomstig het advies van den Direc- jteur O.W. wordt besloten geen uitstel te I verleenen. Iet advies der Grondcoramissie zal worden l ingewonnen. ■Besloten wordt het bedrag ad f 147,89 juit den post Armenzorg te voldoen, en de H.V. te berichten dat de garant 1 verklaring hiermede komt te vervallen. "Verzocht zal worden om bevestiging van tiet uitgaand schrijven. t^hem tijtaBesloten wordt het ten name van W.A.L. nd verloi■Couturier staand verlof hierneven be enden Bfioeld in te trekken. n de tweep kad.gem,: gemerkt an alco^fc Besloten wordt het gevraagde verlof te en dranK (jverleenen. koop in perceel m.Soest ling aar' I t het 1" n grond tweg. Wordt besloten. 3x^0, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. j t y//. mJi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 408