NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST ^_^Vv\nA NoHi van de der op Dinsdag, den 9Juli1929 Tegenwoordig de heeren: Mr..«G.»D.eket.h* Burgeme.e .l»J.»C».Koendersen A«£ndendijk, wethouders SecretarisJ. G.A«Batenburg» Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, A. A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 416