i <r BESLISSING. I Il j yL<^VW^/C tLc cto^vvn C*^\J^ 'trVA^- -n z "7 H'bX. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -d-o -e-o Aa^jl/X Ar-v^. cX^l.0-^ a.<\^ iLc v-trYVM? JL— cry+-*j aJLsl-i^ ^L-*- 'AaA. 0^£a, U-LA<ïaa*^ j /t--M-*-^£Anr£^£ lAsrW^i |/Ws^ ATvyyi^vJt^^-A*A Aa*aJL)Z&^S swr/\4l^ ^MsA^\XAAAAA+*^ "t lelt ^trv«--uee^ a^a^^^^aaa^X^ .^c-crn cX^ O^Cc<| C/C*_ ^-^5 -^-o s^\AlAAA £-"V-C^vo <*JL^ ^^V-v-e^S" OLe-^b i^t i\_^-"4 cAjB^o ^-€ ■^tMA^itA. C6c "*|A2 '/j^/ j "1^1^/tVVl^Vlvi J ov"1^ \j\)0 t I (J1 y /j -\ATV\iL^ iAAn^^S Ary, tyu**S v-rs, <w4. iT d-^t- ^-d^b^rT^w^- I VGVaS"M\14^ 'VV>'V^C-T~ #C,O^WV-|A-VA-^ £^v w-t^ Vtrrvu^ c>Cc I h /i-<_ x^e^uicvtA^j Ld. cLi ^t"vot d^vv^ -v«^. vvwil^ "^j 'H.o. 0^—n/it^j /t-w £.-Y-v\-r.e--i---''ix t< fl.2 'V-*^ ■'|/vt/-v'd~ 6" J^J, i -v-r^ \***&£ui <-a-cr^* Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1H- f ixo -?l* 2 31 oLaA-M^l, «t^^-v^vtiAAX

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 434