y# fcr V* V'7^7 ^ï3 b <C?v^ o<j-teAc^ Lpf BESLISSING. <^/\-^SJ--<.\^ I I T" sAs -X-5 /ivf zu~^ iVw,- t d-^' pC/k, ^Lvd p{-Jïiyri. jf J 3 4VA. i l (HA, Ad jlA- £c^c£J" "X-cc-C. «<^ri/v (A-Hj o^ol^ cLl ,J{y\A+sK~v - ^x-v wruAt+Ji*. r>H C/ixe C Oz-v^ L-xC-*^ '^L'f-V-flX'3 IVWH^ /Wv« I (*JL ^wnrv. tfAi, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -t^ryo lriy -&* 1 1'{\a ikuIsv~u^3 eXjt - At. 'XmJL ,^M/tA.S" H /MaXi C^CÏ^v. vinrt I -l/cr/v il/l 'V-6'VX (AZ^t *ti. Unü "2-u-GLa wttCn. /V"tr-iruuu ciKt^ öuiw*^ fG<i/l *V*^V-4 yUWWWt^-^ /V-lLc^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ^>J-L \A~ U^bLejzJuu-^ IXJ /j.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 436