4?. LLs. ^V' H}1/. '^—7 BESLISSING. <éL^y cAjl Arv-yx c£A 'c-U Xdï -w-va A<. £-f c^Ujudi^^ xx-l-ll. vX l vb. wVL Lviï o Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de f^ak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. eU, -\A.r~if\ __«r. \yr\-(kiï -V-V A- yVvt oL. C^4_Cct-c t»-4 X* C. os^d^vsjt^ 4/-^ cLj\ ^Z) a^cc. <JVXa-'&4j .xHnrVtGT- V^, iryo UrV\ MdT /1/"Vv£a. Xldl "L tOMA cLcccv cG- 4x-Uctc~Cc AJL^V.J -C^, O-ccILt VVo^a, C^t ^^3 c^<- *Ccv 'LLeee-tG^ytd^ ^Vv-\ cXt- Awv^-*^ A-gT cd VcT cd <V <7//

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 438